Anayiz bèl fanm lakay
Anayiz fanm péyi Dayiti Toma
Anayiz fanm andéyò lakay
Bèl fanm, bel nègès lakay
K’ap voyé kout batwèl
Adwat agòch nan larivyè
Sé pa dé chonjé m’pa chonjé-w
Tout koté m’pasé
Se ou k’ap jwé nan maiy lespri sèvèl tèt mwen

Anayiz bèl fanm péyi-m
Jou m’kité peyi étranjé
M’ap kouri sou tèt al kaché
Nan lonbrit mòn lakay
Pou m’al véyé-w
Lè wap kannalé désann nan bouk
Ak chay manjé lou sou tèt ou

Anayiz fanm vanyan péyi-m
M’fè sèman sèt fwa m’ap rétounen
M’ap pran avyon m’ap vwayajé
Senpléman pou m’ka vin di-w
Panyen sa k’sou tèt ou a
Li sitèlman lou
Li fè venn kou-w rédi rèd
Pasé filas kòd syo-a
Sa fè-m mal pi mal pasé
Chay k’ap sòti sou tèt pou tonbé sou zèpòl

Anayiz m’ta renmen-w kwè-m
Lè m’ap di-w madoulè panyen
Ki chita drèt nan zokokolo tèt ou a
Ki fè ranch ou dansé kalinda-a
Fè kè-m fè-m mal pou m’djayi
Anayiz bèl fanm péyi-m
Sé pa dé renmen m’pa renmen-ou
M’ap di-w kwè-m
M’sèmanté sèt fwa

Pa manké anpil bagay
Pou sò malèrèz ta chanjé.

Femme haïtienne

top

© www.haiticulture.ch, 2001
Webmaster Geneva - Switzerland